Agressie protocol

Dreigende, beledigende of agressieve patiënten komen steeds vaker voor. Vooral de baliemedewerkers krijgen hier mee te maken, dit kan leiden tot boosheid, angst en frustraties.
Wij werken elke dag met en voor zieke mensen en kunnen als hulpverlener ook fouten maken.
Indien u boos of geïrriteerd bent, vraag dan om een gesprek met uw huisarts om samen naar een oplossing te zoeken.

Een agressief voorval laten wij echter niet zomaar passeren: elk incident wordt op papier gezet en besproken met de huisartsen.
Dit kan betekenen dat er besloten wordt om om de betrokkene niet langer als patiënt te accepteren.  

Gemiste afspraken

In toenemende mate stellen we vast dat gemaakte afspraken niet nagekomen worden, zonder vooraf te verwittigen of annuleren.
Dit stoort zowel de artsen als de patiënten in deze drukke periode: er wordt nodeloos gewacht op iemand die niet langskomt en ondertussen had een andere patiënt kunnen geholpen worden.

Vergissingen zijn steeds mogelijk, bij het maken van een online afspraken krijgt u een bevestigingsmail waarop het moment van uw afspraak vermeld staat.
Controleer dit steeds om fouten te vermijden. Zorg bij het maken van een telefonische afspraak dat u het uur goed genoteerd hebt.

Indien er herhaaldelijk vastgesteld wordt dat afspraken niet nagekomen worden, zal u in het Medisch Huis geen afspraken meer kunnen maken.

Vakantieregeling

/